สินค้าทุกชิ้นจากร้านฟอย ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ โดยบริษัทขนส่งที่ทางร้านเลือกเอง

สินค้าเมื่อซื้อแล้วไม่สามารถคืนเงินได้

สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน7วัน กรณีสินค้าเกิดความเสียหายจากการขนส่ง มิได้เกิดจากการใช้งานของลูกค้าเอง โดยลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยนได้

การจัดส่ง ร้านฟอย จะเป็นผู้กำหนดบริษัทขนส่ง สำหรับการจัดส่งนั้นๆเอง